Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avbruten aortabåge

Publicerat 2012-04-26

Aortabågen uppstår ur den uppstigande vänstra dorsalaortan, från den vänstra fjärde gälbågsartären samt den nedstigande vänstra ventralaortan, en process som är färdig under vecka 9 efter sista mens. Vid avbruten aortabåge (interrupted aortic arch) saknas en bit på bågen och nedstigande aorta får sitt blod via ductus arteriosus (tills denna sluts) samt kollateraler. Tillståndet är allvarligt och operation nödvändig. Det har beskrivits i 0,5-0,8 per 10.000 födda.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad