Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

AV-commune

Publicerat 2012-04-26

AV-commune eller Endocardial cushion defect (ECD) uppstår vid utvecklingen av mitralis- och tricuspidalisklaffarna. Dessa bildas från randen av den primära uppdelningen mellan förmaks- och ventrikelanlag som ett antal endotelkuddar som gemensamt delar upp atrioventrikulärkanalen i två samt bildar anlagen till klaffarna, vilket sker under vecka 7 efter sista mens. Vid bristande utveckling kommer de fyra hjärtrummen att ha en gemensam förbindelse över kammarseptum, som kan vara av olika storlek. Ibland räknas förmaksseptumdefekt av typ ostium primumdefekter till denna grupp. Den kan vara svår att skilja från en kombinerad hög ventrikelseptumdefekt kombinerade med en ostium primumdefekt.

Missbildningen ger i allmänhet inte dramatiska symptom i nyföddhetsperioden. Den är speciellt vanlig vid Downs syndrom. Operativ korrektion kan ske.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad