Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Blåsexstrofi

Publicerat 2012-04-26

Blåsexstrofi är ett ovanligt tillstånd, som uppstår genom att den nedre delen av fostrets bukvägg inte utvecklas och blåsanlaget öppnar sig på kroppens framsida med slemhinnan liggandes helt synlig. Frekvensen ligger på 4-5 per 10.000 födda. Tillståndet är vanligare hos pojkar än flickor. Det sägs vara oftare förekommande hos barn till unga mödrar. I ungefär en tredjedel av fallen finns andra missbildningar och speciellt analatresi, omfalocele och intersex - hos dessa barn är dödligheten hög medan vid isolerad blåsexstrofi överlevnaden är god. Kirurgisk korrektion av tillståndet kan göras men även med okorrigerad blåsexstrofi är överlevnad möjlig.

Referenser

  1. Epidemiology of bladder exstrophy and epispadias: a communication from the International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems. Teratology 1987;36:221-7. PubMed

Senast ändrad