Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Chondrodystrophia calcificans

Publicerat 2012-04-26

Chondrodystrophia calcificans eller punctata (Conradi) är en i regel genetisk kondrodystrofi (en variant kallas rhizomel typ med förkortade proximala delar av extremiteterna). Tillståndet har karakteristiska röntgenologiska förändringar. Graden av kondrodystrofi varierar. En mycket liknande bild har setts efter exponering under fosterutvecklingen för warfarin.

Se Kondrodystrofi.

Senast ändrad