Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Coarctatio aortae

Publicerat 2012-04-26

Aortabågen uppstår ur den uppstigande vänstra dorsalaortan, från den vänstra fjärde gälbågsartären samt den nedstigande vänstra ventralaortan. Den vänstra sjätte gälartären kvarstår under bildandet av ductus arteriosus mellan vänster lungartär och nedstigande aortan. Vanligtvis på ungefär denna nivå kan en aortaförträngning uppstå, en coarctatio aorta. Till en början är aorta proximalt om coarctation i regel generellt förträngd (infantil coarctatio) men senare blir coarctation mera ringformig. Graden av coarctatio varierar och de lindrigare tillstånden kan gå oupptäckta länge. En skillnad i blodtryck ovanför och nedanför coarctation (ofta i höger och vänster arm) kan ofta noteras. Ofta förekommer andra hjärtfel, t.ex. ventrikelseptumdefekt och/eller förmaksseptumdefekt.

Under första levnadsåret diagnosticeras betydelsefull coarctatio hos 1,6 per 10.000 födda barn och är vanligare hos pojkar än flickor. Tillståndet kan opereras.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad