Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Colobom

Publicerat 2012-04-26

Colobom utgör en spaltbildning i ögat, som sammanhänger med en störning av den tidiga utvecklingen av ögonbägaren från neuralplattan. Vid bildningen av ögonbägaren uppstår en spalt på undersidan av bägaren, genom vilken hyaloidkärlen växer in i ögat. Spalten skall normalt slutas ungefär 7 veckor efter sista mens. Om slutningen uteblir uppstår en spaltbildning, colobom, som vanligen omfattar endast iris ("kattöga") som en spaltbildning i pupillens undersida riktade neråt-nasalt. I mera uttalade fall fortsätter spalten in i retina och kan leda till synfältsbortfall.

Linscolobom utgör en spaltbildning i linsen, som kan ha med ovanstående process att göra och förekomma samtidigt med iriscolobom men kan också uppstå oberoende av iriscolobom med en defekt någonstans i linsens periferi. I en del av fallen finns en ärftlighet - några säkra andra orsaker till colobom finns inte. Fenomenet är långt ifrån ovanligt men torde inte alltid observeras eller rapporteras i nyföddhetsperioden.

Senast ändrad