Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deformitet av sternocleidomastoideus

Publicerat 2012-04-26

Detta tillstånd har en kod, som klassificerar det som en missbildning. I regel rör det sig om en kontraktur i muskeln. Denna leder till torticollis (kongenital muskulär torticollis). Facial asymmetri kan förekomma. Tillståndet är vanligare hos flickor än pojkar och förekommer i c:a 1/300 förlossningar. Tillståndet kan ofta lätt behandlas med tänjningar - om tillståndet kvarstår kan operation komma ifråga.

Senast ändrad