Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextrokardi

Publicerat 2012-04-26

Detta tillstånd kan betraktas som en variant av situs inversus. Hjärtat ät spegelvänt med hjärtspetsen över på höger sida men de stora kärlen avgår på normalt sätt. Ofta förenat med andra missbildningar, annars utan klinisk betydelse. Tillståndet uppstår genom en spegelvändning av hjärtats normala "looping" som är klar vecka 6 efter sista mens.

Se: Hjärtfel.

Senast ändrad