Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ebsteins anomali

Publicerat 2012-04-26

Med Ebsteins anomali menas en abnormitet i höger kammare där tricuspidalklaffen ligger nersänkt i kammaren, så att ventrikelpartiet ovanför klaffen funktionellt kommer att tillhöra förmaket. Missbildningen ger i allmänhet inga tidiga dramatiska symptom men kan ge cyanos. Frekvensen anges till 0,2-0,5 per 10.000 födda barn. Missbildningen är lika vanlig hos pojkar och flickor. Överlevnad är möjlig.

Ett speciellt samband mellan risken för Ebsteins anomali och moderns användning av litium har postulerats men är inte säkert visat.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad