Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EFESSES-syndromet

Publicerat 2012-04-26

EFESSES-syndromet (Embryo-Foetal Exogenous Sex Steroid Exposure Syndrome) har beskrivits som en följd av att kvinnan under graviditeten behandlats med könssteroider. I en studie av 16 barn, vilkas mödrar använt könssteroider i tidig graviditet eller omkring tidpunkten för konception identifierades i nio fall dysmorfa drag: måttlig tillväxthämning, mild eller medelsvår mental retardation, olika ansiktsavvikelser inklusive läppgomspalt, yttre manliga genitalmissbildningar. I två av fallen hade kvinnan använt P-piller fram till konception och exponering under graviditet förelåg ej. Detta tillstånd har inte verifierats i andra studier och det är otroligt att det rör sig om ett samband.

Referenser

  1. Lorber CA, Cassidy SB, Engel E. Is there an embryo-fetal exogenous sex steroid exposure syndrome (EFESSES)? Fertil Steril 1979;31:21-4. PubMed

Senast ändrad