Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ektopisk testikel

Publicerat 2012-04-26

Testiklarna anläggs uppe i bukhålan men vandrar under fosterutvecklingen ner mot och genom inguinalkanalen ner i scrotalanlagen. Den sista nedvandringen, från inguinalkanalen till scrotum, sker sent och leds av ett bindvävsband, gubernaculum. Vid ektopisk testikel har denna sista nedvandring blivit felaktig och testikeln hamnar utanför scrotum, under huden på benet, nedre delen av buken etc. Tillståndet är besläktat med icke nedvandrad testikel och kan relativt lätt korrigeras operativt.

Senast ändrad