Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epispadi

Publicerat 2012-04-26

Epispadi kan förekomma hos både pojkar och flickor men är mycket vanligare hos pojkar. Missbildningen hos pojkar innebär att uretra öppnar sig på penis ovansida. Penis är ofta missformad och hypoplastisk varför diagnosen lättare sätts hos en pojke än hos en flicka, där uretramynningen kan klyva clitorisanlaget. Tillståndet uppstår genom en tidig störning av mesodermutvecklingen. Epispadi ses ofta tillsammans med blåsexstrofi. Inkontinens är regel och tillståndet måste opereras. Epispadi är ganska ovanligt. I nyföddhetsperioden upptäcks tillståndet i en frekvens av 2-3 per 100.000 födda men den verkliga frekvensen är troligen högre eftersom en del fall hos flickor inte upptäcks förrän senare. Det finns en liten överrisk för unga mödrar att få barn med denna missbildning.

Tillståndet skall ej sammanblandas med hypospadi, som är en mycket vanligare missbildning. I tidigare ICD-kod (ICD-9) hade dessa två tillstånd samma kod.

Referenser

  1. Epidemiology of bladder exstrophy and epispadias: a communication from the International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems. Teratology 1987;36:221-7. PubMed

Senast ändrad