Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Exencefali

Publicerat 2012-04-26

Exencefali innebär att hjärnan utan täckning buktar ut utanför skallen, som visar en stor defekt. Tillståndet ses vid djurexperimentell teratogenes och har iakttagits också hos tidiga mänskliga foster. En nekros sker i det hernierade hjärnparitet och tillståndet övergår i anencefali.

Senast ändrad