Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Facial asymmetri

Publicerat 2012-04-26

Tillståndet innebär att de två ansiktshalvorna utvecklats olika. I de allvarligaste formerna finns en hemifacial microsomi. Mest utpräglade avvikelser ses oftast i underkäke och öra (ev. med hörselrubbning) och orsaken är troligen en störning i första gälbågens utveckling, kanske på vaskulär bas. Graden av asymmetri avgör behovet av plastikkirugiska åtgärder. Lätt asymmetri kan vara ett resultat av trängsel i uterus och går spontant tillbaka.

Senast ändrad