Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fallots tetrad

Publicerat 2012-04-26

Den primära missbildningen vid Fallots tetrad är en pulmonalisatresi eller höggradig stenos, som anses uppkomma därför att det spiralväxande septat i truncusanlaget växer osymmetriskt och ger en smal pulmonalisstam. Denna process sker under vecka 7 efter sista mens. Härigenom kommer övre delen av kammarseptum (som utvecklas genom nerväxt från truncusseptum) att saknas och aorta "rider över" kammarseptum. Höger ventrikel kommer att få arbete mot systemartärtrycket och hypertrofierar. Fallots tetrad består alltså av fyra komponenter: pulmonalisatresi/stenos, kammarseptumdefekt, överridande aorta samt högerkammarhypertrofi. Vid atresi eller uttalad stenos sker syrsättningen genom blodflöde genom ductus arteriosus eller hypertrofierade bronkialartärer men blir dålig och tillståndet leder till cyanos, "blue baby". Operativ behandling är möjlig.

Fallots tetrad förekommer i en frekvens av minst 2,5-3 per 10.000 födda barn, vanligare hos pojkar än flickor.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad