Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

För tidigt födda

Publicerat 2012-04-26

I regel menas med att ett barn föds för tidigt (är prematurt) att förlossningen sker före vecka 37 räknat från sista mens. Mycket för tidigt födda sägs barn vara om förlossningen sker före vecka 32 och extremt för tidigt födda om den sker före vecka 28. I Sverige är ungefär 6,1% för tidigt födda, 1,0% mycket för tidigt födda, och 0,4% extremt för tidigt födda (Källa: det Medicinska födelseregistret 2007-2013).Bestämningen av graviditetslängden sker i regel antingen från tidpunkten för sista menstruationens första dag eller (numera regelmässigt) genom skattningar av fosterstorleken genom ultraljud kring vecka 16-17. Den senare skattningen kallas ibland korrigerad graviditetslängd. Den normala graviditetslängden för enkelbörder är 279 dagar (40 veckor), för tvillingbörder är graviditetslängden drygt 3 veckor kortare.Graviditetslängden bestäms av en rad faktorer, t.ex. moderns ålder, antal tidigare barn, och rökvanor. Vissa sjukdomar hos modern kan predisponera för förtidsbörd och en samvariation med läkemedelsbehandling av modern kan därigenom uppstå utan att läkemedlet behöver ha någon egen effekt.

För tidigt födda barn kräver extra vård under nyföddhetsperioden, mer ju tidigare barnet är fött.

Senast ändrad