Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fotfelställning

Publicerat 2012-04-26

Fotfelställningar är vanliga och av varierande svårighetsgrad, från positionella felställningar som kräver minimal terapi, till svåra fall av pes equinovarus adductus, som kan kräva upprepad och långvarig ortopedisk behandling för att undvika "klumpfot" hos den vuxne. Pes calcaneo-valgus kan se otäck ut hos det nyfödda barnet med foten uppslagen mot benets lateralsida men är i regel lätt korrigerbar.

Det är svårt att ange någon frekvenssiffra för fotfelställningar eftersom diagnossättning och registrering varierar starkt mellan olika sjukhus, t.o.m. för pes equinovarus. En ungefärlig siffra av 3-4 per 1000 födda barn kan ges men lindriga tillstånd är då ej inkluderade.

Senast ändrad