Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gälcysta

Publicerat 2012-04-26

Gälcystor finns av två slag. Den mediana uppstår vid thyreoideas nedsänkning från munhålans botten. Cystan är belägen på framsidan av halsen, saknar yttre fistlar och visar sig ibland inte förrän vid flera års ålder i form av en växande resistens på halsens framsida. Ev. kan den fortsätta med en gång upp via hyoidbenet till tungans bakre del, där också aberrant thyreoideavävnad kan vara belägen.

Den laterala halscystan ligger strax framför främre randen på sternocleidomastoideusmuskeln och har ibland en yttre fistel utefter muskelns framrand och kan ha inre fistlar, som mynnar i svalget. Den laterala cystan uppstår ur den normalt bildade cervikalcystan, som i sin tur uppstår när ett gällock växer fram på halsens yttersida och täcker denna (innehåller anlaget till m. platysma). Cervikalcystan skall alltså normalt återbildas men kan kvarstå och bilda en lateral halscysta. De inre fistlarna uppstår från gälspringor. Också den laterala cystan kan ge symptom först under de första levnadsåren. Cystorna och tillhörande fistelgångar avlägsnas operativt.

Senast ändrad