Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gälfistel

Publicerat 2012-04-26

Gälfistlar och -cystor uppstår i samband med bildandet av ett gällock på halsens yttersida, som stänger av ett hålrum, sinus cervikalis. Detta återbildas normalt men kan kvarstå som en cysta. En yttre förbindelse till halsens utsida (belägen utefter randen av m. sternocleidomastoideus) kan finnas som en rest av en ofullständig sammanväxning av gällocket och mesodermet bakom. En inre fistel kan uppstå genom att en gälspringa kvarstår (i regel från gälficka 2 som mynnar bakom tonsillen).

De preaurikulära fistlarna (cystor är här sekundära till en fistel) uppstår från första gälspringan, som bildar yttre hörselgången. Härvid växer springans väggar partiellt samman men vid defekt sammanväxning kan en fistelbildning, i regel framför hörselgången uppstå.

Fistlarna och cystorna kan ge besvär och exstirperas därför i regel. Tillstånden är ej helt ovanliga och registreras ofullständigt. Saknas yttre fistelgång kan upptäckten dröja tills cystan vuxit så i storlek att den observeras.

Senast ändrad