Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hereditärt lymfödem

Publicerat 2012-04-26

Hereditärt lymfödem, som debuterar i nyföddhetsperioden (typ I) omfattar i regel nedre extremiteterna och kan variera i styrka från lätta ödem till starkt svullna fötter och ben. I huvudsak utgör detta ett kosmetiskt handikapp. Tillståndet ärvs autosomalt dominant med variabel expressivitet.

Senast ändrad