Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hörselgångsatresi

Publicerat 2012-04-26

Denna missbildning innebär att yttre hörselgången saknas eller är avstängd. Den bildas från första gälspringan, vars storlek normalt reduceras från en springformig bildning till ett runt rör. Avsaknad av hörselgång ses i regel tillsammans med andra allvarliga öronmissbildningar såsom anoti eller mikroti och ger hörselnedsättning. Tillståndet ses vid en del syndrom och var också en komponent i skadorna orsakade av thalidomid ("Neurosedyn").

Senast ändrad