Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydronefros

Publicerat 2012-04-26

Hydronefros, vattennjure, innebär en vidgning av njurbäcken som en följd av stopp i urinflödet, som sker redan under fosterlivet. Om processen fortsätter kan njurparenkymet skadas och njurfunktionen upphöra. Urinvägsinfektioner är vanliga. Orsaken till stoppet kan sökas vid övergången mellan njurbäcken och ureter, inom ureter (ureterstenos) eller i uretra (uretravalvel, i så fall dubbelsidig hydronefros). Hydronefros kan givetvis också debutera postnatalt.

Vid ultraljudundersökning av fostret, speciellt om den göres sent i graviditeten, ses ej sällan en vidgning av njurbäckenet, som kan leda till en hydronefrosdiagnos även om hos det nyfödda barnet ingen avvikelse skulle ha noterats. Registreringen av hydronefros hos nyfödda blir därför variabel. I det svenska Medicinska Födelseregistret 1998 fick 7,5 barn per 10.000 födda diagnosen hydronefros medan 1995 (då den äldre klassifikationen av ICD användes, ICD-9) frekvensen var 9,7 per 10.000 födda.

Vid en kvarstående hydronefros men fungerande njure göres en avlastningsoperation så att ytterligare njurskada förhindras.

Senast ändrad