Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroureter

Publicerat 2012-04-26

En vidgning av uretererna beroende på ett stopp i flödet. Detta kan vara mekaniskt eller betingat av bristande innervation (megaloureter). Tillståndet leder till hydronefros.

Se Hydronefros.

Senast ändrad