Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypospadi

Publicerat 2012-04-26

Detta är en missbildning i den manliga urethran, som istället för att öppna sig på toppen av glans öppnar sig längre bak på penis. Ofta är penis krum beroende på stram bindväv på penis undersida (chordee) och preputiet är ofullständigt slutet. Vid de lindrigaste formerna befinner sig öppningen längre ner än normalt på glans, ofta finns den i sulcus coronarius på gränsen mellan glans och resten av penis, i 10-20% längre bak på penis, vid scrotum eller på perineum. De allvarligaste formerna ingår ofta i intersex-tillstånd.

Hypospadi medför ibland svårighet vid miktionen på grund av en stenos i urethramynningen. Annars är problemet, förutom det rent kosmetiska, att den krumma penis ger svårigheter vid samlag. Operation sker vid mera uttalade fall i unga år och kan göras med olika metodik men i regel med gott resultat. Hypospadi är ofta förenat med icke nedvandrad testikel och ibland med kluvet scrotum. Andra missbildningar förekommer ej sällan.

Frekvensen av hypospadi beror på hur avgränsningen till de lättaste formerna görs. Tillståndet registreras vid födseln hos c:a 1/250 pojkar och är alltså relativt vanligt.

Viss ärftlighet föreligger för hypospadi, ofta förenat med icke nedvandrad testikel. Tillstånden är ibland kombinerade med avvikelser i testis, som kan leda till fertilitetsrubbningar. En ökad frekvens hypospadi har därför iakttagits hos barn födda efter ICSI, d.v.s. provrörsbefruktningar där en enstaka spermie förs in i ägget vid befruktningen, en metod som hittills främst använts vid manlig infertilitet.

Hypospadi uppstår genom att uretraslutningen vid penisbildningen blir ofullständig (vecka 8-16 efter sista mens). Normalt drivs denna av androgener producerade av den fetala testikeln. Antiandrogena substanser kan därför ge hypospadi. Man har mycket diskuterat om annan hormonpåverkan kan öka risken för hypospadi. En utbredd uppfattning är att användningen av gestagena hormoner under graviditet kan öka risken för hypospadi - troligen är så ej fallet. Man har sett en ökning av frekvensen av hypospadi i många länder i världen inklusive Sverige (i början av 70-talet), vilket ibland satts i samband med en ökad förekomst av östrogent aktiva substanser i miljön. Sambandet är otroligt. Vissa läkemedel kan öka risken för hypospadi ganska mycket: mest känt är valproinsyra. Samband med annan läkemedelskonsumtion är ännu oklar.

Referenser

  1. Källén B, Bertollini R, Castilla E et al. A joint international study on the epidemiology of hypospadias. Acta Paediatr Scand Suppl 1986;324:1-52
  2. Harris EL. Genetic epidemiology of hypospadias. Epidemiol Rev 1990;12:29-40

Senast ändrad