Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inguinalbråck

Publicerat 2012-04-26

Inguinalbråck kan vara medfött (indirekta bråck) genom att peritonealutbuktningen (processus vaginalis) ner i scrotum som uppstår i samband med scrotumutvecklingen inte slutes och är då egentligen en missbildning (även om ICD-koden placerat inguinalbråck utanför missbildningskapitlet) men kan också vara förvärvat genom en svaghet i bukmuskulaturen (direkt bråck).

Medfödda inguinalbråck är vanligast hos pojkar men förekommer också hos flickor. Symptom kan finnas hos den nyfödde men uppkommer ofta senare. Behandlingen är en enkel operation.

Senast ändrad