Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloakmissbildning

Publicerat 2012-04-26

Under fosterutvecklingen bildar baktarmen en kloak i vilken också allantois öppnar sig (ett rudimentärt organ, som kommer att ingå i bildandet av urinblåsan). In i ventrala delen av kloaken öppnar sig de wolffska gångarna, ur vilka sädesledare och ureterer utvecklas. Under veckorna 6-8 efter sista mens delar ett urorektalt septum upp kloaken i en ventraldel (sinus urogenitalis som hos pojken bildar den peniala uretran och hos flickan vestibulum vaginae) och en dorsaldel (rektumanlaget). Vid avsaknad av detta septum kvarstår en gemensam kloak. Ofta är detta kombinerat med en exstrofi, då kloaken öppnar sig på bukens framsida på ett sätt liknande det som sker vid blåsexstrofi. De två missbildningarna, blåsexstrofi och kloakexstrofi, är nära besläktade och skiljs genom närvaro resp. frånvaro av ett urorektalt septum. Kloakexstrofi är mycket sällsynt: en frekvens av ett fall på 200.000 förlossningar har nämnts. Missbildningen är vanligare hos pojkar än flickor.

Senast ändrad