Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koanalstenos

Publicerat 2012-04-26

(Koanalatresi) Atresi eller stenos av koanerna, d.v.s. den bakre förbindelsen mellan näshålorna och svalget, kan bestå av enbart slemhinna eller innehålla ben och uppstår genom bristande utveckling av bakre delen av näshålorna. Vid bilateral missbildning kan det nyfödda barnet inte dra luft genom näsan, vid unilateral missbildning upptäcks ofta inte tillståndet neonatalt utan först senare eftersom den avstängda näsdelen lätt blir säte för infektioner.

Koanalatresi kan förekomma isolerat men är ofta förenat med andra missbildningar, speciellt de som omfattar första gälbågens derivat, t.ex. ytteröronmissbildningar. Ett speciellt tillstånd är CHARGE-associationen (colobom, hjärtfel, koanalatresi, tillväxthämning och fördröjd utveckling, genitalmissbildning och öronmissbildning med dövhet).

Koanalatresi förekommer i en frekvens av c:a 1 per 10.000 förlossningar, ungefär hälften är isolerade medan övriga barn har andra missbildningar samtidigt. Missbildningen är lika vanlig hos pojkar som flickor.

Vid bilateral koanalatresi eller uttalad stenos måste luftvägar öppnas genom genombrott av hindret. Definitiv rekonstruktion sker i ett senare skede.

Referenser

  1. Källén K, Robert E, Mastroiacovo P et al. CHARGE Association in newborns: a registry-based study. Teratology 1999;60:334-43
  2. Harris J, Robert E, Källén B. Epidemiology of choanal atresia with special reference to the CHARGE association. Pediatrics 1997;99:363-7

Senast ändrad