Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Låg apgarpoäng

Publicerat 2012-04-26

Apgarpoängsystemet uppfanns på 1950-talet av Virginia Apgar för att snabbt få ett mått på barnets hälsotillstånd direkt efter födseln. Apgarpoäng mäts vid 1, 5 och 10 minuter och är en poängsumma av fem delkomponenter: färg, andning, retbarhet, hjärtverksamhet och tonus.

För vardera delkomponenten kan 0,1 eller 2 poäng utdelas. Den maximala summan är således 10 poäng. Det är främst Apgar vid 5 minuter under 7 som brukar användas som mått på barnpåverkan.

Senast ändrad