Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Låg födelsevikt

Publicerat 2012-04-26

Med låg födelsevikt menas i regel en födelsevikt under 2500 g, med mycket låg födelsevikt en under 1500 g och med extremt låg födelsevikt en under 1000 g. I regel studeras detta enbart på enkelfödda eftersom flerbörder väger mindre än enkelbörder. I så fall var i Sverige under perioden 1995-1999 i snitt 3,2% lågviktiga och 0,6% mycket lågviktiga, hälften av dessa extremt lågviktiga.

Lågviktighet uppstår genom att barnet föds för tidigt och/eller genom att den intrauterina tillväxten hämmats. I senare fallet är barnet tillväxthämmat och föds lätt för tiden, small for gestational age eller SGA. Tillväxthämmade barn har dessutom en tendens att födas för tidigt.

Många faktorer påverkar ett barns födelsevikt förutom graviditetslängden. Hit hör t.ex. moderns ålder, barnets nummer i syskonskaran, moderns rök- och alkoholvanor, hennes sociala situation inklusive hennes utbildningsnivå, eventuella sjukdomar speciellt av kronisk natur. Det senare förhållandet gör att det ofta är svårt att skilja en eventuell effekt av ett läkemedel på fostertillväxten från effekten av den sjukdom för vilket läkemedlet givits (t.ex. astma).

Senast ändrad