Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laryngeal stridor

Publicerat 2012-04-26

Laryngeal stridor kan ha olika orsaker. Den vanligaste torde vara s.k. infantil larynx då stora arytenoidbrosk prolapsar framåt för varje andetag in i glottis. Aryepiglottiska vecken är slappa och epiglottis är smal och bakåtvikt.

Tillståndet är godartat och försvinner när barnet växer. Andra orsaker till laryngeal stridor kan vara veckbildningar i larynx, cystor eller andra larynxmissbildningar.

Senast ändrad