Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Larynxhypoplasi

Publicerat 2012-04-26

Larynx utvecklas från fjärde och sjätte gälbågarna. Hypoplasi av larynx förkommer ibland i olika syndrom men kan också förekomma isolerat. Hypoplasin leder till försvårad andning. Laryngeal stridor behöver emellertid inte bero på en hypoplasi.

Senast ändrad