Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lätt för tiden

Publicerat 2012-04-26

För att undersöka om en tillväxthämning in utero föreligger studerar man barnets födelsevikt i förhållande till den förväntade vikten vid den aktuella gestationsåldern vid födelsen. I Sverige använder man mestadels en ultraljudsbaserad kurva för att estimera förväntad vikt på barnet. Man räknar med att en standardavvikelse är 11% av den förväntade vikten.

Lätt för tiden brukar definieras som en födelsevikt mindre än 2 standardavvikelser under den förväntade vikten (dvs födelsevikt mer än 22% under den förväntade). Det skall framhållas att man i det enskilda fallet inte med enbart födelsevikt som grund kan bestämma om ett visst barn lider av en tillväxthämning eller om det är litet av andra orsaker. Det kan till exempel bero på att föräldrarna är små eller helt enkelt vara en normal variation.

Senast ändrad