Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lungartärmissbildning

Publicerat 2012-04-26

Lungartärerna uppstår som utväxande kärl från sjätte gälartärerna (enligt en uppfattning primärt från fjärde med en sekundär förskjutning till sjätte). Lunganlagen uppstår tillsammans med trachea från tarmens botten precis kaudalt om gältarmen och den sjätte gälartären löper genom den sjätte gälbågen, som i sin tur utgöres av mesoderm bakom den bakersta (femte) gälfickan. De utväxande lungartäranlagen förgrenas till lungartärträdet. En sådan gren eller en större stam kan vara atretisk eller stenoserad, ofta på multipla ställen. Tillståndet ger en typ av blåsljud som ofta hörs hos den nyfödde men som sedan växer bort och en definitiv diagnos kan ofta inte sättas förrän någon tid efter förlossningen. Vid en utpräglad manifest stenos eller atresi sker en hypertrofiering av högerhjärtat och hjärtinsufficiens kan uppstå. Operativ korrektion kan göras. Tillståndet sågs bl.a. vid rubellaembryopati och ses också vid vissa medfödda syndrom, men flertalet är isolerade, ev. kombinerade med andra hjärtfel.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad