Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medfödd ptos

Publicerat 2012-04-26

Den kongenitala ptosen kan vara bilateral eller (oftare) unilateral. Tillståndet är vanligen ärftligt med autosomal dominant transmission och beror på bristande utveckling av m. levator palpebrae superiores under 3-4 graviditetsmånaden. Ibland finns andra ögonmissbildningar samtidigt. Operativ korrektion kan göras.

Senast ändrad