Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Megacolon

Publicerat 2012-04-26

Megacolon, aganglios eller Hirschprungs sjukdom är en missbildning, som består av bristande utveckling av de intramurala ganglierna i distala delen av colon, vilket leder till konstipation, en utspänning av colon och en sekundär undergång av intramurala nervplexa. Symptom kan uppträda redan i nyföddhetsperioden men också senare i livet. Behandlingen är operativ med avlägsnande av det parti av colon som saknar ganglier. Megacolon ses i förhöjd frekvens bl.a. vid Downs syndrom.

Senast ändrad