Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikrocefali

Publicerat 2012-04-26

Mikrocefali, för liten hjärna och huvud, förekommer i mycket varierande grad, från relativt måttlig reduktion av huvudomfånget till starkt förkrympta skallar. Avgränsningen blir därigenom något flytande. Tillståndet ses dels i samband med andra grava hjärnmissbildningar, t.ex. encefalocele, dels som komponent i missbildningssyndrom eller metabola syndrom, dels som isolerat tillstånd. Isolerad mikrocefali kan vara ärftlig (autosomalt recessiv) eller ibland en följd av påverkan under fosterlivet. Mikrocefali beskrevs t.ex. bland barn, vilka som foster utsatts för radioaktiv strålning från atombomberna, som fälldes över Hiroshima och Nagasaki, liksom bland barn, vilka som foster infekterades med rubellavirus.

Efter förlossningen kan en mikrocefali utvecklas som en följd av en förlossningsskada och en betydande andel av barn med mental retardation på grund av mikrocefali hade vid förlossningen normalt huvudomfång.

Referenser

  1. Högfeldt P, Johansson P, Källén B. Head circumference at birth and microcephaly. Acta Med Auxol 1991;23:227-237.

Senast ändrad