Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikrognati

Publicerat 2012-04-26

Mikrognati är en avvikelse som uppstår vid bildandet av mandibeln inom första gälbågens ventraldel. Olika grader av mikrognati kan föreligga från en liten haka till en utpräglad mikrognati, som ofta leder till sekundär störning av munhålans utveckling med bl.a. gomspalt, Pierre Robins sekvens. Mikrognati ses ofta som en komponent i tillstånd som uppstått genom störningar av första gälbågens utveckling, t.ex. hemifacial microsomi, oculo-auriculo-vertebral dysplasi (Goldenhar), mandibulofacial dysostos (Treacher-Collins). Ses också vid många kromosomala syndrom.

Måttlig mikrognati korrigerar sig ibland vid barnets vidare tillväxt, annars kan operativ korrektion behövas. I nyföddhetsperioden kan mikrognati ge upphov till andningsproblem eftersom tungan faller tillbaka och täpper till koanerna vilket kan övervinnas genom att placera barnet i bukläge.

Senast ändrad