Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mitralisstenos

Publicerat 2012-04-26

Vid mitralisstenos försvåras blodflödet mellan vänster kammare och förmak och en ökning av trycket i lilla kretsloppet sker. Graden av symptom beror på stenosens svårighetsgrad. Vid mycket uttalad stenos kan en bild liknande den vid mitralisatresi, hypoplastic left heart syndrome, uppstå. Mitralisstenos förekommmer ofta tillsammans med andra hjärtfel.

Senast ändrad