Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Möbius syndrom

Publicerat 2012-04-26

Möbius syndrom är ett tillstånd, som beror på hypoplasi av hjärnnervskärnor, speciellt bilateralt kärnorna till abducens och facialis. Karakteristiska resultat är förlamade m. rectus lateralis med inåtriktad blick (abducenspares) och utslätade ansiktsuttryck (facialispares). Sväljsvårigheter kan förekomma. Ofta är tillståndet kombinerat med pes equinovarus, hypoplasi eller aplasi av m. pectoralis, öronmissbildningar och fingermissbildningar.

Ärftlighet kan föreligga, ofta med autosomal dominant arvsgång. Tillståndet har beskrivits efter misslyckade abortförsök med misoprostol.

Senast ändrad