Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Njurhyperplasi

Publicerat 2012-04-26

Förstorade njurar är oftast ett resultat av polycystnjure men kan också ingå i vissa syndrom såsom Beckwith-Wiedemanns syndrom och hemihypertrofi.

Senast ändrad