Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Njurmissbildningar

Publicerat 2012-04-26

Vid renal agenesi saknas ena eller båda njurarna, vid njurhypoplasi är njuren förminskad. Njurförändringar kan vara sekundära till avflödeshinder, hydronefros. Övertaliga njurar förekommer men är i regel av mindre klinisk betydelse om ej avvikelser finns i den övertaliga njuren. Vid hästskonjure föreligger en sammansmältning av njurarna kaudalt till en U-formad oparig njure. Njurhyperplasi med förstorad njure förekommer också.

Senast ändrad