Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Öppetstående ductus arteriosus

Publicerat 2012-04-26

Ductus arteriosus är en prenatal förbindelse mellan lilla och stora kretsloppen utvecklad från vänster sjätte gälartär (från vilka lungartärerna växer ut). Genom ductus kommer blod att shuntas förbi lilla kretsloppet (där ju ingen syrsättning sker under fosterlivet).

Vid eller strax efter födelsen sker en muskulär slutning av ductus genom inverkan av det stigande syrgastrycket i blodet när barnet börjar andas luft. En tid efteråt sammanlöder ductus till en sträng, ligamentum arteriosum. För att slutningen skall ske krävs emellertid en viss mognad av ductus varför hos för tidigt födda barn slutningen ofta uteblir. En senare spontanslutning kan ske men flödet genom den öppetstående ductus kan under tiden innebära en belastning på lilla kretsloppet varför en slutning måste ske. Denna kan ske medikamentellt eller operativt. Medikamentell påverkan kan redan under fosterlivet leda till för tidig slutning av ductus arteriosus.

Öppetstående ductus arteriosus hos för tidigt fött barn är därför egentligen ingen missbildning utan ett normalfenomen, även om det kan leda till kliniska problem. Öppetstående ductus hos ett fullgånget barn indikerar däremot en defekt i slutningsmekanismen och kan därigenom mera betraktas som en missbildning. Det har visats att moderns rökning ökar risken för detta tillstånd, inte bara genom att öka risken för för tidig födsel utan också hos fullgångna barn.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad