Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Opticushypoplasi

Publicerat 2012-04-26

Opticushypoplasi är ett ovanligt tillstånd med ett minskat antal neuron i synnerven, som - om uttalad - leder till blindhet på ögat. Opticushypoplasi med synnedsättning har beskrivits i en frekvens av 6 per 100.000 i Sverige. Som riskfaktorer har angivits låg mödraålder, paritet 1, rökning hos modern samt för tidig födsel. Samband med användning av läkemedel har föreslagits men ej bevisats. I en studie under publikation fann man en antydd association till läkemedel med antidepressiv effekt och med läkemedel använda vid fertilitetsbehandlingar, men dessa samband kan mycket väl vara slumpbetingade.

Referenser

  1. Blohme J, Tornqvist K. Visual impairment in Swedish children. III. Diagnoses. Acta Ophthalmol Scand 1997;75:681-7

Senast ändrad