Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ospecificerat hjärtfel

Publicerat 2012-04-26

I nyföddhetsperioden uppstår ibland en misstanke om att ett hjärtfel föreligger. Innnan definitiv utredning genomförts, kan då barnet få en diagnos av ospecificerad hjärt- eller kärlmissbildning. Denna diagnos kommer att följa med journalkopiorna till det Medicinska Födelseregistret och lagras där. Vid en uppföljning av sådana fall visade sig ungefär hälften vara hjärtfriska barn medan hälften senare fick en definitiv hjärtfelsdiagnos.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad