Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pes equinovarus

Publicerat 2012-04-26

Pes equino-varus är en av varusfelställningarna i foten. I fullt utvecklat tillstånd föreligger en equinus, varus och adductusställning i foten. Populärt kallas ofta tillståndet för klumpfot. Tillståndet kan variera i svårighetsgrad men kan kräva omfattande ortopediska och kirurgiska behandlingar för att förhindra bestående felställning. En viss grad av ärftlighet föreligger med en upprepningsrisk hos nytt barn. Pes equino-varus kan också vara en följd av störd innervation till benen, t.ex. vid spina bifida.

Se Fotfelställningar.

Senast ändrad