Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polydaktyli

Publicerat 2012-04-26

Vid polydaktyli föreligger övertaliga fingrar eller tår. Det vanligaste tillståndet innebär att det finns ett extra lillfinger eller lilltå (postaxial), som oftast är lätt att ta bort. Vid polydaktyli av tumme eller stortå (preaxial) är missbildningen litet svårare att korrigera, särskilt om dubbleringen är partiell. Andra former av polydaktyli finns också med extra fingrar eller tår mellan digitus II-IV. Missbildningen uppträder ofta familjärt och ärftligheten är ofta autosomalt dominant med ofullständig penetrans. Hos färgade är frekvensen av postaxial polydaktyli hög. Frekvensen av postaxial polydaktyli på händerna anges i Sverige till 0,4% och på fötterna till 0,1%. Polydaktyli är en viktig komponent av många missbildningssyndrom, t.ex. Meckels syndrom. Preaxial polydaktyli sågs hos barn, skadade av neurosedyn och är också relativt vanligt hos barn med Downs syndrom.

Registreringen av polydaktyli, särskilt postaxial, är variabel och ofullständig.

Senast ändrad