Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Potters syndrom

Publicerat 2012-04-26

Detta tillstånd är egentligen inget syndrom utan en sekvens av missbildningar, som sammanhänger med avsaknad av njurfunktion hos fostret. Det ses vid avsaknad av njurar, starkt hypoplastiska njurar eller polycystnjurar. Oligohydramnios uppstår då med lunghypoplasi som följd. Barnen har ett avvikande utseende med stora epicanthusveck, sladdriga stora och ofta lågsittande öron och bred, platt näsrot. Ofta föreligger fotfelställningar som en följd av oligohydramniosen. Tillståndet är letalt, i första hand på grund av lunghypoplasin.

Referenser

  1. Potter EL. Bilateral absence of ureters and kidneys. Obstet Gynecol 1965;25:3-12.
  2. Källén B, Winberg J. Caudal mesoderm pattern of anomalies: from renal agenesis to sirenomelia. Teratology 1974;9:99-111

Senast ändrad