Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Preaurikulärt bihang

Publicerat 2012-04-26

Preaurikulärt bihang är en vanlig och bagatellartad missbildning, som uppstår vid ytterörats morfogenes. I regel sitter en liten vårtliknande bildning framför tragus, eventuellt ett par sådana utskott. De tas lätt bort. I några studier har man funnit lätt hörselnedsättning hos barn som haft preaurikulära bihang som ett tecken på en mera utbredd öronskada. Preaurikulära bihang ingår i vissa associationer av missbildningar, t.ex. oculo-auriculo-vertebra associationen, Goldenhars syndrom. Registreringen av preaurikulära bihang är ofullständig och variabel. I det Medicinska Födelseregistret för 1998 fick 1,6 per 1000 födda barn denna diagnos men den verkliga frekvensen ligger åtskilligt högre.

Senast ändrad