Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pulmonalisstenos

Publicerat 2012-04-26

Uttalad pulmonalisstenos kan ingå i bildandet av Fallots tetrad och är funktionellt analog med en pulmonalisatresi. Mindre uttalade valvulära pulmonalisstenoser är vanliga. I kanske 1-1,5 per 10.000 leder de till utredning redan hos det lilla barnet men lindrigare tillstånd är mycket frekventare. Könsfördelningen är normal (i motsats till Fallots tetrad). Konsekvenserna av en utpräglad pulmonalisstenos är i första hand en förstoring av högerhjärtat och cyanos. Tillståndet är operabelt.

Infundibulära pulmonalisstenoser är mindre frekventa. Bland 395 fall med pulmonalisstenos befanns endast 7 vara infundibulära.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad