Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Recall bias

Publicerat 2012-04-26

Detta är ett fenomen som försvårar epidemiologiska analyser när exponeringsuppgiften insamlas efter det att skadan eller sjukdom inträffat och därför är känd av patienten eller dess föräldrar. Detta är ett allvarligt problem i s.k. fall-kontrollstudier, t.ex. då mödrar utfrågas efter förlossningen om vilka läkemedel, som hon använt i tidig graviditet. Svaren från mödrar till barn med missbildningar jämförs sedan med svaren från mödrar till normala kontrollbarn. Recall bias innebär att de förra kvinnorna är mer motiverade att komma ihåg och kanske t.o.m. inbillar sig läkemedelsintag under den kritiska delen av graviditeten jämfört med kvinnor med normalt barn. Betydelsen av recall bias bedöms olika men de flesta med erfarenhet inom fältet anser att fenomenet utgör en allvarlig svårighet vid tydning av data från fall-kontrollstudier, då exponeringsuppgiften inhämtats efter det att skadan hos fallen var känd.

Senast ändrad